TEE BUDJETTI JA OLET KOKO AJAN MYÖHÄSSÄ

Olen 20 vuotta tehnyt myynti-, kustannus- ja tulosbudjetteja. Vaikka työnantajat ovat matkalla vaihtuneet, on peruslogiikka pysynyt samana koko tuon ajan. Tyypillisesti syksyllä käynnistetään budjetointi, jonka lopputuloksena on seuraavan vuoden loppuun saakka ulottuva lukusarja. Ja tähän ”totuuteen” kulloisellakin aikavälillä toteutunutta liiketoimintaa sitten peilataan.

Eri yrityksissä on toki hyvin erilainen kulttuuri ja suhtautuminen budjettiin. Toisissa se on ehdoton alaraja tulokselle, eli taso joka minimissään tulee saavuttaa. Toisissa se voi olla ylihaasteellinen ”toivetaso”, jonka saavuttamiseen kukaan ei lähtökohtaisestikaan usko. On myös paljon yrityksiä, jotka tekevät budjetin vain puoleksi vuodeksi tai kvartaaliksi eteenpäin. Mutta yhtä kaikki, budjetteja siis tehdään.

Väitän että elämme jo nyt aikaa, jossa yrityksiä ei enää voi johtaa budjettien kautta. Ja etenkään tulevaisuudessa mikään pitkän tähtäimen suunnitelma tai budjetti ei tule kantamaan, sillä muutosvauhti on niin kova että se tulee yllättämään meidät päivittäin. Tässä murroksessa johtamisen on myös muututtava. Enää ei voida vain vahtia budjetin toteutumista ja puuttua toimintaan kun raportoitu tulos sitä vaatii. Johtamisessa vahtiminen ja kontrollointi jää sivurooliin ja tilalle tulee huomioijan ja havainnoijan roolit. Vanhalla tyylillä johtavat ovat jatkuvasti myöhässä.

“autopilotilla ajamisen aika on ohi”

Budjetoinnin hyvä puoli on se, että sen avulla toiminta (kustannukset) saadaan mitoitettua oikealle (kannattavalle) tasolle. Ongelmat tosin alkavat välittömästi, jos budjetoitaessa suunniteltu toiminnan taso ei toteudukaan. Organisaatio ei kykene muuttamaan toimintaansa nopeasti muuttunutta tilannetta vastaavaksi, koska sillä on aiemmin asetetun budjetin mukainen ”vaihde päällä”. Pahimmillaan budjetti alkaa toimia itseään vastaan hidastaen päätöksentekoa. Sitten on vielä nämä jo yleisemminkin tunnistetut budjetin varjopuolet, eli myyntiä aletaan jarruttaa tai ”siirtää eteenpäin” jos budjetoitu taso on saavutettu, tai että kustannuksia aletaan kaivaa jostain lisää koska budjetissa on varaa…

No voiko ilman budjettia elää ja toimia tuloksellisesti? Kyllä voi. Busineksen tulee lähtökohtaisesti olla oikein mitoitettua ja tuloksellista joka päivä. Budjetti ei kuitenkaan ole sama kuin visio tai päämäärä. Nämä kaikella toiminnalla tulee aina olla ja kaiken tekemisen tulee olla tavoitteellista. Ja jos toiminta hetkellisesti vaatii suuremmankin riskin ottamista ja esimerkiksi tappiollista toimintaa päämäärän saavuttamiseksi, niin silloin riskit otetaan. Mutta koko ajan pitää olla kartalla siitä onko päämäärä saavutettavissa eilen mietityillä riskeillä ja panostuksilla. Vai onko tilanne jo ehtinyt muuttua ja strategiaa pitää nopeasti muuttaa?

Oleellisin huomio joka jokaisen tulosvastuussa olevan tulisi tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa tehdä, on katseen nostaminen budjetista reaalimaailmaan. Aiemmista hyvistä suunnitelmista tulee tilanteen muuttuessa pystyä nopeasti luopumaan ja uusi kurssi on haettava muuttuneeseen tilanteeseen sopivaksi. Autopilotilla ajamisen aika on ohi.

Sami Pöllänen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *